Seneste nyt

 

Seneste Nyt

Referat fra Bystævnet den 8. marts 2018 og bilag tilhørende referatet

Oldermandens beretning for året 2017

Bystævne torsdag den 8. marts 2018 kl. 19 i Veddelev Børnehus - se dagsorden her

 

Borgermøde den 12. oktober 2017 kl. 19 på Himmelev Skole vedr. Ny Højagergaard

Roskilde Kommune, som ejer Ny Højagergaard ønser at sælge gården samt marken syd for Ny Højagergaard, så området kan udstykkes til rækkehuse.

Dette er Landsbylauget meget uenige i. Der står klart og tydeligt i Lokalplan 179, at omtalte mark skal forblive grønning og ikke kan bebygges.

Landsbylauget har sendt en lille "forhøring" rundt til landsbyens beboere, for at få en ide om meningerne i landsbyen, da vi allerede torsdag den 28. september får mulighed for at mødes med repræsentanter for kommunen på Ny Højagergaard.

 

I kan her se materialet fra Roskilde Kommune og "forhøringen" fra Landsbylauget samt artikel fra Dagbladet..

 

Til orientering kommer der også et informationsmøde omkring affaldshåndtering en 6. november - invitation følger ligesom vi afholder bankospil den 23. november - også her kommer en invitation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKALPLAN OG BYGGESAGER

Veddelev Landsbylaug bliver ofte bedt om at lave et høringssvar i byggesager, når beboere i landsbyen ønsker at ændre, opføre nyt eller i andre forhold, der strider mod den bevarende Lokalplan 179.

OMRÅDET OMKRING LANDSBYEN

Ikke mange hundrede meter fra landsbyen ligger Vigen Strandpark, som har fået det blå flag, som betyder rent badevand.

Roskilde Camping ligger lige ned til Vigen Strandpark og ikke mange meter herfra ligger Restaurant Vigen, Restauranten ligger med pragtfuld udsigt over fjorden og ind over byen.

I

VEDDELEVHALVØEN

Veddelev Landsby er den gamle del af halvøen.

Den nye del af Veddelev ligger mellem den gamle landsby og Roskilde fjord.

Veddelevhalvøen har også en meget populær lystbådehavn, hvor der er stor aktivitet.

VEDDELEV NORDSTRAND

På et område ikke langt fra havnen ligger et kystnært overdrev, som kommunen vil pleje og indhegne til græsning.

Der ligger en spændende plan for hele Veddelevhalvøens udvikling.