Høringssvar

 

høringssvar

I 2017 er Landsbylauget blevet hørt i følgende sager/eller har afgivet høringssvar:

 

Veddelev Bygade 21 - høringssvar - isætning af nye vinduer/døre i træ/aluminium kombination

Veddelev Bygade 24 - høringssvar - nedrivning af tilbygning

 

 

I 2016 er landsbyen blevet hørt i følgende sager/eller har afgivet høringssvar:

 

Landsbylauget har afgivet høringssvar vedr. affaldshåndteringen

 

Brovej 9 er lidt speciel - kommunen glemte at høre Landsbylauget inden det var for sent - der er givet følgende dispensationer.

Landsbylauget har kommenteret dispensationerne.

 

Veddelev Bygade 11 - se høringssvar - vedr. ny dør

 

Veddelev Bygade 37 - se høringssvar - vedr. ny garage/lovliggørelse af brændeskur

 

 

En sag lidt for sig selv i 15/16 har været/er valg af nye lygtepæle i Veddelev.

 

Dispensationsansøgning til Miljø og Byggesag fra Landsbylauget i samarbejde med Vej og Park

Afslag på dispensation fra Miljø og Byggesag

Indsigelse mod afslaget fra Landsbylauget

Dispensation til grønner master fra Miljø og Byggesag

 

Sagen er nu afsluttet - vi får grønne master i landsbyen.

 

I 2015 blev landsbylauget hørt i følgende sager:

 

Roskilde Camping - se høringssvar - vedr. hytter - se Roskilde Kommunes svar på ansøgning om campinghytter på 30 m2

 

 

I 2014 blev landsbylauget hørt i følgende sager:

 

Veddelev Bygade 29 - se høringssvar - vedr. solceller

Veddelev Bygade 38 - se høringssvar - lovliggørelse

Veddelev Bygade 48 - se høringssvar - ombygning af tag

 

Lokalplan 548

Siden sommeren 2011 har landsbylauget været involveret i en større sag - nemlig at lave en ny lokalplan for området Vigen Strandpark og Roskilde Camping.

Området støder op til Lokalplan 179s "grænser".

Vi har siddet med ved bordet sammen med kommunen, Veddelev Grundejerforening, Veddelev Lystbådehavn, Danmarks Naturfredningsforening og en del andre intressenter.

Inden lokalplan 548 blev vedtaget i Byrådet fremsendte Veddelev Landsbylaug dette høringssvar.

 

Lokalplan 548 for Vigen Strandpark og Roskilde Camping blev vedtaget i Byrådet i april 2012.

 

Lige som vi troede at alt var godt, så viste det sig nu, at et område, som i lokalplanen er udlagt til strandpark samtidig i forpagterens kontrakt er en del af campingpladsen.

 

Kommunen kom derfor med et forslag til tillæg til Lokalplan 548 for at rette op på fejlen. Veddelev Landsbylaug gjorde indsigelse mod.dette forslag.

Lokalplan 548 tillæg 1 - se høringssvar.

 

Ved høringsrunden afslutning trak Byrådet tillæg 1 til Lokalplan 548 tilbage, da der var overvældende modstand mod tillægget.

LOKALPLAN OG BYGGESAGER

Veddelev Landsbylaug bliver ofte bedt om at lave et høringssvar i byggesager, når beboere i landsbyen ønsker at ændre, opføre nyt eller i andre forhold, der strider mod den bevarende Lokalplan 179.

OMRÅDET OMKRING LANDSBYEN

Ikke mange hundrede meter fra landsbyen ligger Vigen Strandpark, som har fået det blå flag, som betyder rent badevand.

Roskilde Camping ligger lige ned til Vigen Strandpark og ikke mange meter herfra ligger Restaurant Vigen, Restauranten ligger med pragtfuld udsigt over fjorden og ind over byen.

I

VEDDELEVHALVØEN

Veddelev Landsby er den gamle del af halvøen.

Den nye del af Veddelev ligger mellem den gamle landsby og Roskilde fjord.

Veddelevhalvøen har også en meget populær lystbådehavn, hvor der er stor aktivitet.

VEDDELEV NORDSTRAND

På et område ikke langt fra havnen ligger et kystnært overdrev, som kommunen vil pleje og indhegne til græsning.

Der ligger en spændende plan for hele Veddelevhalvøens udvikling.