Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen er bindeled mellem beboerne i landsbyen og eksterne parter, som fx Roskilde Kommune, Veddelev Borger og Grundejer Forening, mv. Vi bliver løbende hørt og inddraget i forhold, der vedrører landsbyen, fx byggesager eller udvikling og renovering af landsbyen. De senere år har vi bl.a. haft en aktiv dialog med Roskilde Kommune omkring området på Ny Højagergård og kommunens byggeri af ældrevenlige boliger, og vi har haft indflydelse bl.a. på valget af nye lygtepæle og fortovsbelægning på Veddelev Bygade.


Derudover sørger vi for at arrangere forskellige sociale arrangementer samt årets Bystævne, som er Landsbylaugets generalforsamling.

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 stedfortrædere, og mødes ca. 8 gange om året, alt efter behov. I 2021/22 består bestyrelsen af:

 

Oldermand: Mette Brynnum, Veddelev Bygade 11

Skatmester: Mayu Lund, Brovej 4D

Skriver: Andreas Branddrup Elkjær, Veddelev Bygade 58

Kasper Thomsen, Fiskervejen 9

Helle Theill, Fiskervejen 7


Stedfortrædere:

Inger Koch, Brovej 9

Jytte Bram, Fiskervejen 3

 

Bestyrelsen kan kontaktes på: kontakt@veddelevlandsbylaug.dk