Historie og aktiviteter

Nord for Roskilde og i den sydlige del af Roskilde fjord ligger Veddelev halvø. Navnet Veddelev stammer tilbage fra år 500 e.k., hvor en stor jordbesidder, Witheløff ( Withs arvelod), giver navn til Veddelev.


Bebyggelsen i Veddelev udvikler sig i løbet af yngre jernalder til en kystbaseret anløbsplads, og Veddelev halvø udvikler sig undervejs til mange formål, bl.a besluttes det i 1913 at ekspropriere et areal langs stranden for at imødekomme et behov for skydebane og øvelsesterræn for garnisonen i Roskilde.


I 1938 opkøber fremsynede Roskilde-politikere et stort areal i Veddelev og udlægger området til strandpark. Begrundelsen var bl.a., at vandet ved Roskilde havn var så forurenet, at svømmeundervisning ikke længere var forsvarligt. Derudover havde Roskilde brug for et større rekreativt område til borgerne. Man ønskede en  strandpavillon med servering, og samme år åbner Roskilde Kommune’s Restaurant Vigen.

I dag er området omfattet af en bevarende lokalplan, som omfatter campingpladsen, Vigen Strandpark, som er hele området ud mod vandet samt Restaurant Vigen. Man har her et kik ud over Roskilde Fjord mod byen, domkirken, havnen og Sct. Hans’ område.

Mellem Veddelev havn og landsbyen udvikler sig i anden halvdel af det 20. århundrede et stort parcelhuskvarter, og i 1980 indvies Veddelev Lystbådehavn. For at sikre landsbyens særpræg udlægges et grønt areal mellem den nye bebyggelse og landsbyen.


Selve Veddelev landsby får sin egentlige identitet som landsby, da en bevarende lokalplan for landsbyen bliver vedtaget i 1982. Denne indeholder detaljerede retningslinjer for bebyggelsens omgivelser og karakter, herunder bebyggelsens udformning, placering og materialevalg.

Mod sydøst er der et indhegnet område,- strandengen Sønderø.  Her græsser en flok kreaturer, ejet af et lokal Kolaug etableret i 2005 . Formålet er naturpleje, bekæmpelse af bjørneklo og økologisk kødproduktion. Når vandstanden ikke er for høj, kan man gå i vandkanten fra Vigen til Vikingeskibsmuseet.


På området ikke langt nord for havnen ligger et kystnært overdrev, som kommunen vil plejer og har indhegnet til græsning.

Der ligger en spændende plan for hele Veddelevhalvøens udvikling.


Ved kik ud over vandet nordvest for havnen ligger en lille ubeboet ø, Elleore. Her blev i 1907 indspillet stumfilmen ”Løvejagten på Elleore”, som var en verdenssuccess for Nordisk Film. I 1944 blev Elleore købt af en gruppe lærere fra Frederik Barfods Skole på Frederiksberg. De udråbte Kongeriget Elleore, der har eget flag (Ellebrog) og sprog, egen møntfod (leo d'or) og egne frimærker. De har udviklet deres egen kultur, som udfoldes på øen en uge om året, hvor en stor del af ”indbyggerne” mødes.


Nord for Veddelev Havn kan man bade fra Nordstranden, med den nybyggede badebro, som blev indviet i 2019.


Se mere om området og nogle af aktiviteterne her:

Restaurant Vigen

Roskilde Camping

Badevand Roskilde - steder, kvalitet og temperaturer

Veddelev Kolaug

Roskilde Fjords Kajakklub

Veddelev Strands Bådelaug

Kongeriget Elleore

Lokalplan for Veddelev Landsby

Lokalplan for Vigen Strandpark og Roskilde Camping