Ny Højagergård

 

På denne side kan I følge med i nyt omkring kommunens oplæg til ny lokalplan samt byggeri af nye ældreboliger på Ny og Gl. Højagergård.


21.03.21: Laugsbestyrelsen har skrevet til alle byrødder med vores ønsker og forslag til hhv. Ny Højagergård og Gl. Højagergård, samt bevarelse af lokalplan 179 for hele området.

 

09.03.21: Ny lokalplan 677 er på dagsordenen på Plan- og Teknikudvalget. Laugsbestyrelsen har skrevet til alle byrødder om vores holdninger og indsigelser, hvorefter punktet blev henlagt indtil det igen er muligt at afholde det aftalte forborgermøde:

https://roskilde.dk/da-dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/plan-og-teknikudvalget/2021-03-09-17-00-4474/


10.03.21: Ny kommuneplan for lokalplanområde 677 er på dagsordenen i Økonomiudvalget - punktet blev taget af dagsordenen:

https://roskilde.dk/da-dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/okonomiudvalget/2021-03-10-08-00-4540/


4/8 2020: Forborgermøde om ny lokalplan for en stor del af Veddelev Landsby samt bygning af ælrdeboliger afholdes 26/8 kl 19 på rådhuset. 


5/5 2020: Plan- og teknikudvalget har besluttet at udskyde forborgermødet omkring ny lokalplan og ældreboliger til det igen bliver muligt at afholde fysiske møder - læs mere under pkt. 67 her.


21.06.2020: Forborgermødet om ny lokalplan for en stor del af Veddelev Landsby incl. Ny og Gl. Højagergård og den grønne kile afholdes 26. august 2020 kl. 19. Læs mere om kommunens projektoplæg under pkt. 67 her.


18.03.2020: Dansk Naturfredningsforening er gået ind i sagen om byggeri på området nord for Gl. Højagergård.


04.03.2020: Der er oprettet en underskriftsindsamling for bevarelse af lokalplan 179


30.01.2019 Sagen ligger lige lidt stille, da forvaltningen er ved at undersøge forskellige ting omkring fredning på grunden.

Vi har bedt om at få en tidsplan for arbejdet med lokalplanen, men det er pt. ikke muligt.

 

Efter borgermødet i oktober 2017, hvor beboerne i Veddelev tydeligt tilkendegav, at de ikke ønskede de grønne arealer bebygget, blev der samtidigt tilkendegivet, at der kunne bygget et mindre antal ældrevenlige/seniorboliger på gårdens grund.

 

Landsbylauget var i april måned 2018 til et "brainstorm" møde sammen med Veddelev Grundejerforening, hvor vi kom med input, bekymringer og glæder omkring projektet med boliger på gården på baggrund af et oplæg fra kommunen.

 

På Plan og Udviklings møde den 7. juni 2018 var Ny Højagergård på dagsordenen som pkt. 104.

Kommunen ønsker en ny Lokalplan 677 for Ny Højagergård og de grønne marker nord og syd for gården.

Der er udarbejdet et forslag til et 11. punktprogram for området - se her

 

I en artikel i Dagbladet den 8. juni, fremkommer der pludselig et tal, der hedder mellem 20 og 30 boliger på grunden.

 

Landsbylauget skal til møde med kommunen den 25. juni 2018 kl. 15.30 sammen med Veddelev Grundejerforening, hvor vi skal komme med vores synspunkter omkring projektet..

 

Mødet den 25. juni 2018 er desværre blevet aflyst - der foreligge endnu ikke en ny dato.

 

Landsbylauget har den 19. september 2018 været til nyt møde i kommunen sammen med Veddelev Grundejerforening.

Landsbylauget har kommenteret på både 11-punktsplanen og på referatet fra mødet den 19.09.2018 


Ny Højagergård